Oplossingsgericht

De meesten denken in problemen. Wij denken in oplossingen.

Samenwerken

Met onze brede kennis zorgen wij ervoor dat alle betrokken partijen soepel met elkaar samenwerken.

i

Plannen

Het maken van een degelijke, realistische planning is van groot belang voor het slagen van een project.

Ervaring

Wij gebruiken deze praktijkervaring en kennis om opdrachtgevers en investeerders te ondersteunen bij het beheersen van het proces.

PRE-engineering

PRE-engineering is een veelzijdig bedrijf. Wij zijn gespecialiseerd in projectontwikkeling, engineering, kostenbeheersing, huisvesting, bouwbegeleiding en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Onze kracht is denken in mogelijkheden, samenwerken, plannen en jarenlange ervaring.

 • Kostenbesparing 92% 92%
 • Engineering 94% 94%
 • Integriteit 100% 100%
 • Klanttevredenheid 97% 97%

Projectontwikkeling

Pre-engineering richt zich op het ontwikkelen van locaties en/of projecten in opdracht en op eigen initiatief. We geven op creatieve wijze vorm aan vernieuwende projecten zoals woningbouw, scholen, zorg- en woongebouwen, appartementen, kantoorcomplexen en bedrijfspanden.
Door samen met de betrokkenen een programma van eisen op te stellen worden vooraf alle ideeën en wensen in beeld gebracht. We doen een haalbaarheidsstudie en werken dit uit in een weloverwogen plan met bijbehorende kostenramingen. Pre- engineering verzorgt het projectmanagement en coördineert alle partijen die een onderdeel zijn van het (bouw)team zoals opdrachtgever, architect, constructeur en adviseurs.

PRE-engineering kan u helpen bij:

 • het opstellen van het programma van eisen;
 • het opstellen van een ontwerpplan op basis van wensen, eisen en randvoorwaarden;
 • het verzorgen van bestemmingsplanwijzigingen en bouwaanvragen;
 • het geven van een onderbouwd advies over optimale en kostenbesparende oplossingen;
 • het stroomlijnen van het ontwerp- en bouwproces;
 • het volledig engineeren van de techniek;
 • het initiëren van het bouwteam en bouwpartners;
 • het (mede-)vaststellen van budgetten;
 • het maken van gedetailleerde kostenbegrotingen;
 • het begeleiden van het project tot opleveringsfase.

Plannen moeten haalbaar en betaalbaar zijn.
Het analyseren van alle opties geeft antwoord op de vraag of plannen te realiseren zijn.
PRE-engineering kan u daarbij van dienst zijn.

Engineering

De kwaliteit van een project is voor een belangrijk deel afhankelijk van een degelijke analyse vooraf.
Alle technische onderdelen worden getoetst op kwaliteit, degelijkheid en (financiële) haalbaarheid en worden vervolgens geïntegreerd in het totaalconcept. Onderlinge afstemming van de verschillende onderdelen bepalen voor een groot deel het succes van het project.
Om het maximale resultaat te bereiken wordt intensief samengewerkt met architecten, constructeurs en adviseurs op het gebied van brandveiligheid, geluidsnormen en eisen.
PRE-engineering verzorgt het gehele traject van deze projecten en is de spil in het technisch uitwerken van bouwplannen.

Kostenbeheersing

De stichtingskosten van een project bestaan uit o.a. grondaankoop, kosten voor infrastructuur, ontwikkelings- en bouwkosten.
Vanaf het moment dat een plan nog maar een idee betreft zijn wij in staat om op basis van kentallen een goede inschatting te maken van de totale stichtingskosten. Door onze kennis van bouwkostenmanagement kunnen wij u inzicht geven in de investering- en exploitatiekosten.
Door jarenlange ervaring in de bouwsector weet PRE-engineering exact in beeld te brengen wat de totale (bouw)kosten zullen zijn. Hierbij gaat het om reële en betrouwbare kostencalculaties.
Onze kostendeskundige zal al deze plannen onderbouwen met gedetailleerde begrotingen.

Ook bouwondernemingen kunnen PRE-engineering inschakelen voor het maken van calculaties voor eigen projecten en/of aanbestedingen. Tijdig voor aanbesteding zorgen wij ervoor dat prijzen en offertes verwerkt zijn in een gedetailleerde begroting.

Huisvesting

Ieder gebouw is anders en vraagt om maatwerk.
Factoren die meespelen zijn locatie, wet- en regelgeving, eisen en wensen van gebruikers.
Organisaties, diensten en producten veranderen snel en ook de mogelijkheden van de techniek staan niet stil. PRE-engineering verbindt de ambities van uw organisatie met effectiever werken in een inspirerende omgeving.
Of het nu gaat om de logistiek in bedrijfsprocessen, het stromen van  leerlingen in scholen of de indeling van kantoorruimten, wij kunnen u helpen uw huisvestingproject in beeld te brengen, te analyseren en met een gedegen voorstel te komen.
Bij PRE-engineering krijgt u een eerlijk antwoord over optimale oplossingen, energiezuinige voorstellen of technische verbeteringen.

Bouwbegeleiding

Door meer dan 20 jaar ervaring in de realisatie van bouwprojecten van uiteenlopende aard, kan PRE-engineering optreden als vertegenwoordiger voor de opdrachtgever.
Dit kan als projectleider namens een architectenbureau zijn, maar ook als directievoerder voor u als opdrachtgever. We houden rekening met besluitvorming binnen randvoorwaarden als budget, tijd, organisatie, kwaliteit en techniek.
We sturen diverse betrokken partijen aan, zoals de architect, constructeur, adviseur, aannemer en  installateur en zien toe op de naleving van de gemaakte afspraken.
Vooraf wordt met u als opdrachtgever besproken welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden ons toegewezen worden en vanaf dat moment zullen wij uw belangen behartigen en het proces gaan sturen.
Door regelmatige communicatie en tussentijdse evaluatie  houden wij u tijdens de realisatie voortdurend op de hoogte.