De kwaliteit van een project is voor een belangrijk deel afhankelijk van een degelijke analyse vooraf.
Alle technische onderdelen worden getoetst op kwaliteit, degelijkheid en (financiële) haalbaarheid en worden vervolgens geïntegreerd in het totaalconcept. Onderlinge afstemming van de verschillende onderdelen bepalen voor een groot deel het succes van het project.
Om het maximale resultaat te bereiken wordt intensief samengewerkt met architecten, constructeurs en adviseurs op het gebied van brandveiligheid, geluidsnormen en eisen.
PRE-engineering verzorgt het gehele traject van deze projecten en is de spil in het technisch uitwerken van bouwplannen.

De stichtingskosten van een project bestaan uit o.a. grondaankoop, kosten voor infrastructuur, ontwikkelings- en bouwkosten.
Vanaf het moment dat een plan nog maar een idee betreft zijn wij in staat om op basis van kentallen een goede inschatting te maken van de totale stichtingskosten. Door onze kennis van bouwkostenmanagement kunnen wij u inzicht geven in de investering- en exploitatiekosten.
Door jarenlange ervaring in de bouwsector weet PRE-engineering exact in beeld te brengen wat de totale (bouw)kosten zullen zijn. Hierbij gaat het om reële en betrouwbare kostencalculaties.
Onze kostendeskundige zal al deze plannen onderbouwen met gedetailleerde begrotingen.

Ook bouwondernemingen kunnen PRE-engineering inschakelen voor het maken van calculaties voor eigen projecten en/of aanbestedingen. Tijdig voor aanbesteding zorgen wij ervoor dat prijzen en offertes verwerkt zijn in een gedetailleerde begroting.

Ieder gebouw is anders en vraagt om maatwerk.
Factoren die meespelen zijn locatie, wet- en regelgeving, eisen en wensen van gebruikers.
Organisaties, diensten en producten veranderen snel en ook de mogelijkheden van de techniek staan niet stil. PRE-engineering verbindt de ambities van uw organisatie met effectiever werken in een inspirerende omgeving.
Of het nu gaat om de logistiek in bedrijfsprocessen, het stromen van  leerlingen in scholen of de indeling van kantoorruimten, wij kunnen u helpen uw huisvestingproject in beeld te brengen, te analyseren en met een gedegen voorstel te komen.
Bij PRE-engineering krijgt u een eerlijk antwoord over optimale oplossingen, energiezuinige voorstellen of technische verbeteringen.

Door meer dan 20 jaar ervaring in de realisatie van bouwprojecten van uiteenlopende aard, kan PRE-engineering optreden als vertegenwoordiger voor de opdrachtgever.
Dit kan als projectleider namens een architectenbureau zijn, maar ook als directievoerder voor u als opdrachtgever. We houden rekening met besluitvorming binnen randvoorwaarden als budget, tijd, organisatie, kwaliteit en techniek.
We sturen diverse betrokken partijen aan, zoals de architect, constructeur, adviseur, aannemer en  installateur en zien toe op de naleving van de gemaakte afspraken.
Vooraf wordt met u als opdrachtgever besproken welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden ons toegewezen worden en vanaf dat moment zullen wij uw belangen behartigen en het proces gaan sturen.
Door regelmatige communicatie en tussentijdse evaluatie  houden wij u tijdens de realisatie voortdurend op de hoogte.