Duurzaam bouwen

Wij bouwen niet alleen voor nu, wij bouwen ook voor de toekomst.

GPR & BREAAM-NL

Maak duurzaamheid meetbaar via deze meetinstrumenten.

Waarom certificering

Geef je project een aantoonbare meerwaarde met de juiste certificering.

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is net alleen het ontwikkelen van een gebouw dat zo lang mogelijk voldoet aan de gebruiksbehoefte. Het is vooral een bouwwijze die goed is voor mens en natuur. Het betekent verantwoord omgaan met onze energiebronnen en grondstoffen, maar ook met open ruimte (beleving). Maar het is ook meer dan energiebesparing. Bij de ontwikkeling van gebouwen staat het milieu voorop. Daarbij houden we nog meer dan anders rekening met de keuze van (recyclebare) materialen, het milieu en de gezondheid voor de gebruikers. Ook een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie, veel daglicht en gebruiksvriendelijke ruimten, dragen bij tot een duurzaam gebouw.

Pre-Engineering heeft zich hierin gespecialiseerd en is een kennispartner op het gebied van duurzaam bouwen. Door een quick-scan uit te voeren is in een vroeg stadium te beoordelen welke maatregelingen er getroffen moeten worden om een duurzaam gebouw te realiseren. Hierdoor is snel inzichtelijk te maken of we alleen op productniveau zoeken naar de beste bouwmethode met de beste materialen en installaties of dat we gaan voor vergaande certificering zoals GPR-gebouw of zelfs BREAAM-certificering. In deze toets stellen we gelijk een kostenraming op waarin duidelijk weergegeven wordt welke besparingen bij welke investeringen het best renderen. Ook onderzoeken we de mogelijke subsidies die hiervoor beschikbaar zijn. Dit kan net de laatste stimulans zijn om voor het hoogst haalbare te gaan.

GPR-gebouw & BREAAM-NL

GPR-gebouw is een meetinstrument om de duurzaamheid van een gebouw te meten. Het is een software die in bouwfase meet op beleid, ontwerp, realisatie en renovatie. Via een rapportcijfer is direct te zien hoe uw gebouw presteert. Het wordt zichtbaar gemaakt in vijf thema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Per thema verschijnt een waardering op een schaal van 1 tot 10. De waardering wordt uitgedrukt in 1* tot 5*. 

BREAAM-NL is een wereldwijd bekend meetinstrument om integraal de duurzaamheid van gebouwen en haar omgeving te meten. Het kan toegepast worden op zowel bestaande alsook nieuwbouw panden. Er wordt een score bepaald voor verschillende duurzaamheidscategoriën zoals: management (12%), gezondheid (15%), energie (19%), transport (8%), water (6%), materialen (12,5%), afval (7,5%), landgebruik&ecologie (10%), vervuiling (10%).  Samen geeft dit een totaalscore, uitgedrukt in sterren. *pass, **good, ***very good, ****excelent, *****outstanding.

Waarom certificering

Los van het feit dat we duurzaam en energiezuinige gebouwen willen ontwikkelen geeft certificering een gebouw aantoonbare meerwaarde. Met een duurzaam gebouw worden operationele kosten sterk gereduceerd en een duurzaam gebouw is beter voor de productiviteit en de gezondheid van de medewerkers. Met name een BREAAM gecertificeerd gebouw trekt investeerders en gebruikers aan en is goed voor het imago van de onderneming. Daarnaast is het een uitstekend middel voor groenfinancieringen (MIA/VAML) en mogelijke subsidiestromen.